WWC Check යනු කුමක්ද?

ළමුන් සමග වැඩ කරන සහ ඔවුන්ව රැකබලා ගන්නා පුද්ගලයන් පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට යටත් වන බව තහවුරු කිරීමෙන් Working with Children Check (පරීක්ෂාව) ළමුන් ලිංගික සහ ශාරීරික හිංසනයන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වෙයි.

ඔබට පරීක්ෂාවක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

2020 වෘත්තීකයන් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේ පනත යටතේ (පනත) දරුවන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේ දී ඔබ පහත දැක්වෙන කොන්දේසි පහම සම්පූර්ණ කරන බවට පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය:

 1. ඔබ වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට අඩු ළමුන් හා කටයුතු කරන වැටුප් සහිත හෝ ස්වේච්ඡා සේවයක නිරත වන වැඩිහිටියකු වීම
 2. ඔබ දරුවන් සමග කටයුතු කරන කිසියම් සේවාවක, ස්ථානයක හෝ ආයතනයක පනතෙදි දක්වා ඇති කටයුතු, කරන්නේ නම්
 3. ඔබේ රැකියාවට මුහුණට මුහුණ, ලිඛිත, වාචික හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නිවේදනය ඔස්සේ ළමුන් හා සෘජුව ගනුදෙනු කිරීම ඇතුළත් වීම
 4. ළමුන් හා කරන ගනුදෙනු ඔබේ රාජකාරිවල අංගයක් වීම සහ එය ඔබේ රැකියාවට අමතර කාර්යයක් නොවීම
 5. ඔබ පනතට අනුව පරීක්ෂාවට ලක්වීමෙන් නිදහස් නොවීම**.

**අදාළ විස්තර Working with Children වෙබ් අඩවියෙහි ඇතුළත් වේ.

පළමුව පරීක්ෂාවට අයදුම් නොකර දරුවන් හා සම්බන්ධ කටයුතු ආරම්භ කිරීම නීතිවිරෝධී වේ.

ඔබ පරීක්ෂාවට අයදුම් කිරීමට පෙර දරුවන් හා සම්බන්ධ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ඔබේ ආයතනය ඔබට පවසන්නේ නම් ඔවුන් ද නීතිවිරෝධී ක්‍රියාවක නිරත වේ.

මම අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

 • වෙබ් අඩවියේ යොමුව මගින් ලැබෙන උපදෙස් අනුගමනය කරන්න. පරීක්ෂාවට අදාළ වෙබ් අඩවියට ගොස් Apply in Victoria (වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අයදුම්) (External link) හෝ Apply from interstate (අන්තර්-ප්‍රාන්ත අයදුම්) යන දෙකින් එකක් තෝරන්න
 • ඔබ පිළිබඳව සහ ඔබ දරුවන් සමග කටයුතු කරනු ලබන ආයතනය සම්බන්ධ තොරතුරු සපයමින් ජාලගත අයදුම්පත පුරවන්න
 • වික්ටෝරියානු අයදුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ අනනතාවය ජාලගතව තහවුරු කළ හැකිය. අන්තර්-ප්‍රාන්ත අයදුම්කරුවන් සිය අනන්‍යතාව තහවුරු කරගන්නේ කෙසේද සහ ඔවුන් තම අයදුම්පත යොමු කරන්නේ කෙසේද යන්න. අන්තර් - ප්‍රාන්ත අයදුම්කරුවන් තම අනන්‍යතාව තහවුරු කරන්නේ කෙසේද යන්න සහ ඔවුන්ගේ අයදුම්පත් යොමු කරන්නේ කෙසේදැයි අන්තර්-ප්‍රාන්ත අයදුම්කරුවන් සදහා වන තොරතුරු පත්‍රිකාව විස්තර සපයයි
 • වික්ටෝරියානු අයදුම්කරුවන්ට මේ සදහා දායකත්වය සපයන Australia Post වෙළඳසලකට ගොස් ඔවුන්ට ඊමේල් කරනු ලබන තීරු සංකේතය සහ උපදෙස් භාවිතයෙන් ඔවුන්ගේ අයදුම්පත් සම්පූර්ණ කළ හැකිය.

වැටුප් සහිත ළමුන් සම්බන්ධ රැකියාවක් සඳහා ස්වේච්ඡා පරීක්ෂාව (Volunteer Check) භාවිත කිරීම අපරාධයකි, වැටුප් සහිත රැකියාවක් සඳහා වෘත්තීය පරීක්ෂාව (Employee Check) සිදු කළ යුතුය.

පරීක්ෂාව සිදුවන කාලය තුළදී මට වැඩ කළ හැකිද?

අයදුම්පතක් යොමු කළ පසුව, බොහෝ දෙනෙකුට පරීක්ෂාව සිදුවන කාලය අතරතුරදී ළමයින් සම්බන්ධ රැකියා කටයුතු කරගෙන යාමට පනතින් අවකාශ සැලසේ. එසේ වුවත්, නීතිප්‍රකාරව පහත සඳහන් තත්වයන් යටතේ ඔබ එසේ නොකළ යුතුය:

 • පනතේ 5 වැනි උපලේඛනයේ 2 වැනි වගන්තියේ දක්වා ඇති ලිංගිකත්වය, ප්‍රචණ්ඩත්වය හා මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදකට චෝදනා ලබා, දඬුවම් ලබා හෝ වැරදි කරු වී තිබීම.
 • අදාළ ළමයින් සමග වැඩ කිරීමේ නීතියට අනුව ළමයින් සම්බන්ධ වැඩ තහනම් කර තිබීම.
 • WWC තහනම් කර තිබී පසුව පරීක්ෂාව සමත් වීමට නොහැකි වීම
 • ළමා සේවානියුක්ති පනත 2003 යටතේ සේවානියුක්ති ළමයෙකු අධීක්ෂනය කරනු ලබන්නේ නම්
 • 2020 ළමා සේවා පනත මගින් නියාමනය වන සේවාවක හෝ 2010 ජාතික අධ්‍යාපන හා රැකවරණ සේවා නීතිය (වික්ටෝරියාව) මගින් පාලනය වන අධ්‍යාපන සහ රැකවරණ සේවාවක වැඩ කිරීම
 • ඔබ පහත තත්වයන්ට යටත් වේ නම්, (ළමයින් සම්බන්ධ රැකියා කටයුතු කරගෙන යාම නොකළ යුතුය):
  • ලිිංගික අපරාධකරුවන් ලියාපදිිංචි කිරීමේ පණත 2004 යටතේ වාර්තා කිරීමට බැඳී සිටී නම්
  • අධීක්ෂණ නියෝගයක් හෝ රඳවා ගැනීමේ නියෝගයක් සහිත වීම.

සමහර ආයතන තම අයදුම්කරුවන් පරීක්ෂාවෙන් සමත් වූ පසුව පමණක් ඔවුන්ට රැකියාවෙහි නිරත වීමට ඉඩ ලබාදෙන බැවින්, පරීක්ෂාව සිදු කෙරෙන කාලය තුළ රැකියාවෙහි නිරත වීම සම්බන්ධයෙන් ඔබේ ආයතනයෙන් විමසා බලන්න.

පරීක්ෂා කරනු ලබන්නේ මොනවාද?

පනතේ දක්වා ඇති ආයතන මගින් ලිංගික, ප්‍රචණ්ඩත්වයට හා මත්ද්‍රව්‍ය වැරදි සම්බන්ධ හෝ අදාළ විනය හෝ නියාමන සොයා ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් ඔබව පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙනු ඇත. ‌මෙම වැරදි ලැයිස්තුව (External link) සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවිය බලන්න.

පනත යටතේ ගනු ලබන ඕනෑම තීරණයක මූලික සැලකිල්ල යොමු වන්නේ ලිංගික හෝ ශාරීරික හිංසනයන්ගෙන් ළමයින් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධවයි.

මම WWC Check පරීක්ෂාව සමත්ව ඇති බව දැනගන්නේ කෙසේද?

ඔබ පරීක්ෂාව සමත් වුවහොත් අපි ඔබට සහ ඔබේ ආයතනය යන දෙකටම දැනුම් දෙමු.

දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්හිටවීමක් හෝ අහෝසි කිරීමක් නොකළහොත් මෙම පරීක්ෂාව වසර පහකට වලංගු වේ.

ඔබ දිගින් දිගටම ළමුන් සමග කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් ඔබේ පරීක්ෂාව කල් ඉකුත් වීමට මාස 6කට පෙර හා කල් ඉකුත් වීමෙන් මාස 3කට පසු එය අලුත් කර ගැනීමට අයදුම් කළ යුතුය.

 

Image
Image of sample card

මට අපරාධ වාර්තාවක් හෝ අදාළ විනය හෝ නියාමන සොයාගැනීමක් ඇත්නම් කුමක් සිදුවේද?

පනතට අනුව සියලු වැරදි හා අදාළ විනය හෝ නියාමන සොයාගැනීම් නිසා ඔබ ළමයින්ගේ ආරක්ෂාවට යුක්තිසහගත නොවන අවදානමක් පෙන්වන බව නොසැලකේ.

ඔබ පරීක්ෂාව සමත් වන්නේද අසමත් වන්නේද යන්න තීරණය වන්නේ වෘත්තීයමය චර්යාවන් පිළිබඳ වාර්තාවල ස්වභාවය, ඔබ සිදු කොට ඇති අපරාධ යන කාරණා සම්බන්ධ තත්වයන් මතය.

ඔබට පහත දැක්වෙන තත්ත්වයන් ඇත්නම් පරීක්ෂාවක් සඳහා අයදුම් කිරීම නීති විරෝධී වේ.

 • ලිංගික අපරාධකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පණත 2004 යටතේ ලියාපදිංචි වැරදිකරුවකු නම්
 • අධීක්ෂණ නියෝගයක් හෝ රඳවා ගැනීමේ නියෝගයකට යටත් වීම.

ඔබේ පෞද්ගලික තත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ඔබ නීති උපදෙස් පැතීම සුදුසු වේ.

මට WWC Check සමත් වීමට නොහැකි වුවහොත් සිදු වන්නේ කුමන්ද?

ඔබ ළමුන් කෙරෙහි යුක්තිසහගත නොවන අවදානමක් පෙන්වන බව අප විශ්වාස කරන්නේ නම්, WWC අතුරු තහනමක් නිකුත් කිරීම මගින් ඔබට ළමයින් සමග කටයුතු කිරීම තහණම් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව අපි ඔබට දන්වා සිටිමු. ඔබ මෙම පරීක්ෂාව සමත් වීමට තරම් සුදුසුකම් ඇත්තේයැයි ඔබ සිතන්නේ නම් එම හේතු සලකා බලන ලෙස දන්වා ලිඛිත ඉල්ලීමක් අප වෙත යොමු කිරීමට මෙමගින් ඔබට අවස්ථාව සැලසෙනු ඇත.

ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන කරුණු සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවත්, ඔබ පරීක්ෂාවෙන් අසමත් වුවහොත්, එවිට ළමයින් සමග කටයුතු කිරීම තහනම් කරමින් අපි ඔබට WWC තහනමක් නිකුත් කරන්නෙමු.

සීමා සහිත අවස්ථාවන්වල දී, WWC තහනම ලැබී දින 28ක් ඇතුළත ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් වික්ටෝරියානු සිවිල් හා පරිපාලන මණ්ඩලයට (VCAT) ඇපෑලක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

මගේ පෞද්ගලිකත්වය සුරැකෙන්නේ කෙසේද?

අපි පෞද්ගලිකත්වය සහ රහසභාවය පිළිබඳ නීතිවලින් බැඳී සිටිමු. 2020 වෘත්තීකයන් පරීක්ෂා කිරීම පිළිබඳ පනත, 2014 පෞද්ගලිකත්ව හා දත්ත සුරැකීමේ පනත හා 2001 සෞඛ්‍ය වාර්තා පනත යන පනත් අපි ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු එකරැස් කරන ආකාරය හා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආකාරය නියාමනය කරයි.

ඔබේ අයදුම්පත සම්බන්ධ අතුරු හෝ අවසාන තීරණයක් ගතහොත්, එය අත්හිටවනු ලැබුවහොත්, නිෂභ කරනු ලැබුවහොත්, අතහැර දමනු ලැබවහොත් හෝ ඔබ එය ඉල්ලා අස්කරගනු ලැබුවහොත් ඒ බව ඔබ සේවය කරන ආයතනයට/ආයතනවලට දැන්වීමට අප කටයුතු කළ යුතු වේ. ඔබ යම්කිසි ආයතනයක් ඔබේ වාර්තාවලින් ඉවත් කරනු ලැබුවහොත් ඒ බව එම ආයතනයට/ආයතනවලට දැන්වීමට දෙපාර්තමේන්තුවට බලය ඇත. ඔබගේ අපරාධ, විනය හෝ නියාමන වාර්තා පිළිබඳ තොරතුරු අපි ඔබගේ සංවිධානයට සපයන්නේ නැත.

WWC Check පරීාව Police Check එකට සමාන වන්නේද?

නැහැ. Working with Children Check මගින් ඔබගේ අපරාධ, විනය හෝ නියාමන වාර්තා පරීක්ෂා කර බලන අතර ඔබේ මුළු ජීවිත කාලයට ම අදාළ වන ලිංගික, ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධ හෝ මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වැරදි ඇගයීමකට ලක් කෙරේ. නිශ්චිත කාලයකට අදාළ අපරාධ Police Check හි දක්වා ඇත.

Working with Children Check කාඩ්පත දරන්නාගේ අපරාධ සහ වෘත්තීය චර්යාව පිළිබඳ වාර්තා කාඩ්පත වලංගු මුලු කාලය තුළදීම පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ඇත. මෙම පරීක්ෂාවන් එකිනෙකට වෙනස් බැවින් සමහර ආයතනවලට මේ දෙකම ඉදිරිපත් කිරීම අවශ වේ.

පරීක්ෂාවන් සම්බන්ධ වෙනස්කම් පිළිබඳ වැඩි විස්තර Working with Children වෙබ් අඩවියෙහි ‘Police Checks (External link)’ යටතේ දක්වා ඇත.

වැඩි විස්තර

වෙබ් අඩවිය
www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)

ඊමේල්
workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

පාරිභෝගික සහායක කණ්ඩායම
1300 652 879

සඳුදා සිට සිකුරාදා (පොදු නිවාඩු දිනයන් හැර) දක්වා උදේ 8.30 සිට සවස 5 දක්වා

TTY
13 36 77

කතා කර අසා සිටින පාරිභෝගිකයන් සඳහා
1300 555 727

ඔබට භාෂණ පරිවර්තකයකු අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර 13 14 50 ඔස්සේ Translating and Interpreting Service අමතා Working with Children පාරිභෝගික සේවාව අමතන ලෙස ඉල්ලා සිටින්න.

මෙම තොරතුරු පොදු මග පෙන්වීමක් පමණි. එය නීති උපදෙස් දීම් වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් නොවන අතර නීති උපදෙස් වශයෙන් සැලකීමද සුදුසු නොවේ. ඔබේ පුද්ගලික තත්වයන්ට අදාළව නීති උපදෙස් පැතීම සුදුසු බව අවධාරණය කර සිටිමු.