WWC Check Nedir?

Working with Children Check (Soruşturma), çocuklarla çalışan veya onlara bakan kimseleri güvenlik soruşturmasına tabi tutmak suretiyle çocukların cinsel ve fiziksel zararlara karşı korunmalarına yardımcı olur.

Kimlerin Soruşturmaya tabi tutulması ger(Yasa) kapsamında, çocuklarla ilgili işler açısından aşağıdaki beş şartın TAMAMINI sağlayıp sağlamadığınızın Soruşturulması gerekecektir:

 1. 18 yaş altındaki çocuklara yönelik işlerde gönüllü veya ücretli olarak çalışmayı düşünen yetişkin bir kimse iseniz
 2. Yasa’da belirtilen servis, yer veya kurumlardan (‘Meslek alanları’ olarak bilinir) birinde çocuklara yönelik çalışıyorsanız
 3. İşiniz genellikle çocuklarla yüz yüze, yazılı, sözlü ve elektronik iletişim içeren doğrudan teması içermektedir
 4. Çocuklarla olan ilişkiniz rastlantısal olmak yerine görevinizin bir paçası durumunda ise
 5. Yasa**nın kapsamına girmekten muaf olmuyorsunuz.

**Ayrıntılar Çocuklarla Çalışmak web sitesindedir.

Bir Soruşturma yaptırmaya başvurmadan önce çocuklarla ilgili bir işde çalışmaya başlamak suçtur.

Eğer bağlı olduğunuz kurum sizden Soruşturma yaptırmak için başvurmanızdan önce çocuklarla ilgili bir işde çalışmanızı isterse, onlar da suç işliyor demektir.

Nasıl başvurabilirim?

Çocuklarla ilgili ücretli bir iş için Volunteer Check (Gönüllü Kontrol) kullanmak suçtur - ücretli çalışma için Employee Check (Çalışan Kontrolü) kullanılmalıdır.

İnceleme sürecinde çalışabilir miyim?

Yasa, çoğu kişinin, bir Check (Kontrol) başvurusunda bulunduktan sonra yapılan tarama süreci boyunca çocuklarla ilgili çalışmalar yapmasına izin verir. Ancak, yasalara göre,aşağıdakiler sizin için geçerliyse çalışmamalısınız:

 • yasanın 3üncü Bölümünün 2nci maddesinde belirtilen cinsel, şiddet içeren ya da uyuşturucu ile ilgili bir suçtan dolayı suçlanmak, hüküm giymiş olmak ya da suçlu bulunmak
 • olumsuz Yanıt almanız ve daha sonra Check’i (Kontrolü) başarıyla geçememiş olmanız
 • Child Employment Act 2003 (2003 tarihli Çocukla ilgili Çalışma Yasası)kapsamında, ücretli işinizin, bir çocuğun gözetimini içerecek olması
 • 1996 tarihli Çocuk Hizmetleri Yasası (Children’s Services Act 1996) ile düzenlenen bir serviste ya da 2010 tarihli Eğitim ve Bakım Hizmetleri Ulusal Yasası (Viktorya) (Education and Care Services National Law 2010 (Victoria) kapsamında bir eğitim ve bakım servisinde çalışacak olmak)
 • aşağıdakilere tabiiseniz:
  • 2004 Seks Suçluları Sicili Yasası (Sex Offenders Registration Act 2004)kapsamındaki yükümlülüklerin işlenmesi
  • Ciddi Seks Suçlular İzleme Yasası 2005 (Serious Sex Offenders Monitoring Act 2005) kapsamında genişletilmiş denetim emri veya geçici genişletilmiş denetim emri
  • bir gözetim emri, gözaltı emri veya acil gözaltı emri

Soruşturma aşamasında çalışma konusunda kurumunuza danışınız; çünkü bazı kurumlar başvuru sahiplerinin çalışmasına ancak soruşturmayı geçmelerinden sonra izin vermektedir.

Kontrol edilen nedir?

Soruşturmanız cinsel, şiddet içeren davranış ve uyuşturucu ile ilgili suçları ve Yasa’da belirtilen ajanslar tarafından rapor edilen aykırı profesyonel davranışları kapsayacaktır. İlgili suçların listesi internet sitemizde mevcuttur.

Çocukların cinsel ve fiziksel kötülüklerden korunması, Yasa kapsamında alınacak tüm kararlarda olağanüstü önem arzetmektedir.

WWC Check kontrolünden başarıyla geçtiğimi nasıl öğreneceğim?

Check (Kontrol)’i geçtiğiniz takdirde hem size hem de kuruluşunuza bilgi vereceğiz.

Check (Kontrol) biz iptal etmedikçe veya siz vazgeçmediğiniz sürece beş yıl geçerlidir.

Çocuklarla ilgili bir işde çalışmayı sürdürmek istemeniz halinde, geçerliliği sona ermeden Soruşturma için yeniden başvurmanız gerekir.

 

Image of sample card

İşlemiş olduğum bir suç ya da hakkımda mesleki disiplinle ilgili olarak verilmiş olumsuz kararlar varsa ne olur?

Tüm suçlar ve olumsuz mesleki davranış kararları, Yasa’ya uygun olarak çocukların güvenliklerine karşı haksız bir risk oluşturduğunuz anlamına gelmez.

Soruşturmayı geçip geçemediğiniz, aykırı profesyonel davranış raporunun türüne, işlediğiniz suça ve bunların işlendiği ortam koşullarına bağlıdır.

Aşağıdaki şartlara uyuyorsanız bir Check için başvurmak yasalara aykırıdır:

 • Seks Suçlular Sicili Yasası 2004 (Sex Offenders Registration Act 2004) kapsamında tescilli bir suçlu olmak
 • Ciddi Seks Suçlular İzleme Yasası 2005 (Serious Sex Offenders Monitoring Act 2005)kapsamında genişletilmiş bir denetleme kararına veya geçici denetim kararına tabi olmak.
 • Bir gözetim emri, gözaltı emri veya acil gözaltı emri

Kişisel koşullarınız ile ilgili olarak bağımsız yasal tavsiye almanız gerekir.

WWC Check’ten başarıyla geçememem durumunda ne olur?

Çocuklara yönelik gerekçesiz bir risk oluşturduğunuza inanıyorsak, size bir Geçici Negatif Bildirim tebliği yayınlayarak çocuklarla çalışmanızı yasakladığımızı bildirebiliriz. Bu bize sorma ve Check’i geçmeniz gerektiğini düşündüğünüz nedenleri dikkate almamızı sağlamak için size bir fırsat sunar.

Sebeplerinizi değerlendirdikten sonra Check’ten geçmeyi başaramazsanız, sizinle ilgili çocuklarla çalışmanızı yasaklayan olumsuz bir bildirim yayınlarız.

Sınırlı koşullarda Negatif Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 28 gün içinde Victorian Civil and Administrative Tribunal’a (VCAT) kararımızı temyiz etmek için başvurabilirsiniz.Herhangi bir zamanda A kategorisinde suçlanmış, suçlu bulunmuş veya suçlu bulunmuş ve suç veya suç işlendiği sırada yetişkin olmuşsanız, kararımızı gözden geçirmek için VCAT'a başvuramazsınız. A kategorisindeki suçlar hakkında daha fazla bilgi için web sitesinde yer alan suçların listesine (External link) bakınız.

Gizliliğim nasıl korunacaktır?

Gizlilik ve gizlilik yasalarına bağlıyız.Çocuklarla Çalışmak Yasası 2005, Gizlilik ve Veri Koruma Yasası 2014 ve Sağlık Kayıtları Yasası 2001 kişisel bilgileri nasıl topladığımızı ve kullandığımızı düzenlemektedir.

Check’iniz askıya alınmış, iptal edilmiş veya teslim edilmekten vazgeçildiyse veya bir başvuruyu geri çektiğiniz takdirde, kuruluşunuza / kuruluşlarınıza herhangi bir geçici veya nihai kararı bildirmeliyiz. Kayıtlarınızdan herhangi bir kuruluşu / grubu kaldırırsanız, onları kaldırdığınızı o kuruluşlara bildirme yetkisine sahibiz. Organizasyonunuza, cezai veya profesyonel davranış kayıtlarınızın detaylarını vermeyeceğiz.

WWC Check, Polis Kontrolü ile aynı mıdır?

Hayır. Working with Children Check sizin suç ve profesyonel davranış kayıtlarınızı inceler ve hayatınız boyunca ilgili cinsel, şiddet içeren davranış ya da uyuşturucu suçlarını titiz bir şekilde değerlendirir. Police Check, belirli bir zaman dilimindeki suçları belirtir.

Working with Children Check, kart sahibinin suç ve profesyonel davranış kayıtlarını kartının geçerli olduğu süre boyunca gözlem atında tutar. Bu kontrolların oldukça değişik bulunması nedeniyle, bazı kuruluşlar her iki kontrolun da uygulanmasını gerekli görür.

Çekler arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için Kontrol (Check) web sitesinde olis Kontrolleri (Police Checks) (External link) bölümüne bakınız.

Daha Fazla Bilgi

İnternet Sitesi
www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)

E-posta
workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

Müşteri Destek Ekibi
1300 652 879

8.30 – 17.00 Pazartesi – Cuma (resmi tatil günleri hariç)

TTY
13 36 77

Konuş ve Dinle
1300 555 727

Tercüman’a gereksinmeniz varsa, lütfen 13 14 50’den Translating and Interpreting Service’i arayınız ve sizi Working with Children Müşteri Destek Hattı’na bağlamalarını isteyiniz

 

Bu bilgiler yalnızca genel rehberlik amacıyla düzenlenmiştir. Bunlar, yasal tavsiye amacıyla düzenlenmemiştir ve yasal tavsiye olarak güvenilmemelidir. Özel koşullarınızla ilgili olarak yasal tavsiye almanız önerilir.