WWC Check ምንድ ነው?

የ Working with Children Check (ማጣሪያ) ማካሄድ የሚረዳው ህጻናትን ከወሲባዊና አካል ጉዳት ለመከላከል ሲሆን ይህም ከእነሱ ጋር ለሚሰሩ ወይም እንክብካቤ በሚሰጡ ሰዎች ላይ የማጣራት ሂደት በማካሄድ ችግሩ እንዳይፈጠር ለማረጋገጥ ይሆናል።

ማጣሪያ ማድረግ የሚያስፈልገው ማን ነው?

Working with Children Act 2005 (አንቀጽ ህግ) መሰረት፤ ከህጻን ጋር በተዛመደ ሥራ ለማካሄድ ከዚህ በታች ያሉትን አምስት ሁኔታዎች ማሟላት ይኖርብዎታል:

 1. እድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች ከሆኑ ህጻናት ጋር አብረው በፈቃደኝነት ወይም በክፍያ ሥራ ለማካሄድ እርስዎ ጐልማሳ የመሆን
 2. በአንቀጽ ህጉ/Act ላይ (‘በሙያ መስኮች’ ተብሎ በሚጠራው) መሰረት ከተዘረዘሩት ውስጥ በአንደኛው አገልግሎትቶች፤ ቦታዎች ወይም አካላት ውስጥ ከህጻናት ጋር እየሰሩ ከሆነ ነው
 3. የርስዎ ሥራ በአብዛኛው ከህጻናት ጋር በቀጥታ የሚያገናኝ ሲሆን ይህም ፊት ለፊት በአካል፤ በጽሁፍ፤ በንግግር እና በኤሌትሮኒክስ ግንኙነትን ያካትታል
 4. ከህጻናት መገናኘቱ ከርስዎ የሥራ ድርሻ አንዱ አካል እንደሆነና ለርስዎ ሥራ በድንገት የሚፈጠር አይደለም
 5. በአንቀጽ ህግ/ Act** መሰረት ከማጣሪያ መውሰማካሄድ ነጻ አይሆኑም።

**ዝርዝር መረጃ ከህጻናት ጋር ስለመሥራት/Working with Children በሚለው ድረገጽ ላይ ይገኛል።

በመጀመሪያ የማጣሪያ ማመልከቻ ሳያስገቡ ከህጻናት ጋር በተዛመደ መስራቱ ወንጀል መፈጸም ይሆናል።

እንዲሁም የርስዎ ድርጅት ለማጣሪያ ማመልከቻ ከማስገባትዎ በፊት ከህጻናት ጋር በተዛመደ ስራ እንዲጀምሩ ከጠየቁ ወንጀል ነው።

እንዴት ማመልከት እችላለሁ?

በፈቃደኝነት ሥራ ማጣሪያን ከህጻን ክፍያ ጋር ለተዛመደ ሥራ መጠቀም ወንጀል ሲሆን - ክፍያ ለሚካሄድበት ሥራ የተቀጣሪን ማጣሪያ መጠቀም አለበት።

ማጣሪያው በሚካሄድበት ጊዜ መስራት እችላለሁን?

አንቀጽ ህጉ/Act የሚፈቅደው ብዙዎች ሰዎች የማጣሪያ ሥራ ሂደት በሚደረግበት ጊዜ ከህጻን ጋር የተዛመደ ሥራ እንዲያካሂዱ ይህም ተግባራዊ የሚሆነው የማጣሪያ ማመልከቻው ከገባ በኋላ ነው። ይሁን እንጂ በህጉ መሰረት ከዚህ በታች ያሉት ካለብዎት መሥራት አይችሉም:

 • በአንቀጽ ህግ/Act ላይ ባለው መርሃ ግብር/Schedule 3፤ ክፍል/clause 2 ውስጥ በተዘረዘረው ወንጀል መሰረት ክስ ተመስርቶ በወሲባዊ ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ መገኘት፤ በሁከት መፍጠር ወይም በአደገኛ እጽ ወንጀል ሆ መገኘት
 • አንጻራዊ የሆነ ማስጠንቀቂያ ከተሰጥዎት እና በዚህም ሳቢያ ማጣሪያውን ካላለፉ
 • በህጻን ቀጣሪና ተቀጣሪ አንቀጽ ህግ/Child Employment Act 2003 ዓ.ምመሰረት ሲቀጠሩ በህጻን ላይ ቁጥጥር ይደረግብዎታል
 • በህጻናት አገልግሎት አንቀጽ ህግ 1996 ዓ.ም በኩል የሚተዳደር አገልግሎት ውስጥ ይሰራል ወይም በትምህርትና እንክብካቤ አገልግሎቶች የሃገራዊ ህግ 2010 ዓ.ም(ቪክቶሪያ) መሰረት በሚተዳደር መልኩ ይሰራል
 • ለሚከተለው ከተጋለጡ:
  • በወሲባዊ ጥፋተኛ ምዝገባ አንቀጽ ህግ/Sex Offenders Registration Act 2004መሰረት ሪፖርት የማድረግ ግዲታ ስለመኖር
  • ከባድ የወሲባዊ ጥፋተኛ ቁጥጥር አንቀጽ ህግ/Serious Sex Offenders Monitoring Act 2005መሰረት ለተራዘመ ቁጥጥር ትእዛዝ ወይም ውስጣዊ የሆነ ለተራዘመ ቁጥጥር ትእዛዝ
  • o በቁጥጥር ስር ለመሆን ትእዛዝ ወይም በድንገተኛ መታሰር ትእዛዝ ካለ ነው።

ማጣሪያው በሚካሄድበት ጊዜ ስለመስራት ለርስዎ ድርጅት መጠየቅ፤ ይህም አንዳንድ ድርጅቶች ለአመልካቾች እንዲሰሩ የሚፈቅዱላቸው የማጣሪያ ፈተናውን ካለፉ በኋላ ብቻ ስለሆነ ነው።

ምንድ ነው የሚጣራው?

ለወሲባዊ፤ ሁከት ፈጠራ እና ለአደገኛ እጽ ወንጀል እና በአንቀጽ ህጉ/ Act ውስጥ በተዘረዘሩ ድርጅቶች በኩል በሙያዊ ተግባር አንጻራዊ ፈጠራ ሪፖርት ስለመቅረቡ በርስዎ ላይ ይጣራል። የወንጀል ጥፋቶችዝርዝር በእኛ ድረገጽ ላይ ይገኛል።

በአንቀጽ ህግ/ Act መሰረት የተካሄደ ማንኛውም ውሳኔ ላይ ህጻናትን ከወሲባዊ ወይም ከአካል ጉዳት መከለከሉ ዋናው ግምት ውስጥ የሚገባ ይሆናል።

የ WWC Check ማጣሪያ ስለማለፌ እንዴት አውቃለሁ?

የማጣሪያውን ካለፉ ለርስዎም ሆነ ለርስዎ ድርጅት እናሳውቃለን።

ማጣሪያውን ካላነሳነው ወይም እርስዎ ካልመለሱት ለአምስት ዓመታት ተግባራዊ ይሆናል።

ከህጻን ጋር በተዛመደ ስራ ለመቀጠል ከፈለጉ ያለዎት ማጣሪያ ጊዜው ከማለፉ በፊት የማሳደሻ ማመልከቻ ማስገባት አለብዎት።

በወንጀል ስሜ ከተመዘገበ ወይም በአንጻራዊ የባለሙያ ስራ ተግባር ሪፖርት ከተደረገስ ምን ይደረጋል?

ሁሉም ጥፋቶችና በሙያተኛ አሉታዊ ምግባራት ውሳኔ አይካሄድም ይህ ማለት በአንቀጽ ህጉ መሰረት ለህጻናት ደህንነት ሲባል ግልጽ ያልሆነን ችግር ያቆማሉ ማለት ነው።

የማጣሪያ ፈተናውን ቢያልፉም ወይም ባያልፉም እንደ አንጻራዊ የሙያ ተግባር ዓይነት ሲሆን ይህም በፈጸሙት ወንጀል እና በነዚህ ጉዳዮች ላይ ባሉት ሁነታዎች ተመርኩዞ ይሆናል።

የሚከተለው በርስዎ ላይ ካለ የማጣሪያ ማመልክርቻ ማቅረብ ህገወጥነት ይሆናል:

 • በወሲባዊ ጥፋተኞች ምዝገባ አንቀጽ ህግ/Sex Offenders Registration Act 2004 መሰረት ለተራዘመ ቁጥጥር ትእዛዝ ወይም ውስጣዊ የሆነ የተራዘመ ቁጥጥር ትእዛዝ ላለበት
 • በከባድ የወሲባዊ ጥፋተኛ ቁጥጥር አንቀጽ ህግ/Serious Sex Offenders Monitoring Act 2005 መሰረት ለተራዘመ ቁጥጥር ትእዛዝ ወይም ውስጣዊ የሆነ የተራዘመ ቁጥጥር ትእዛዝ ላለበት
 • በቁጥጥር ስር ለመሆን ትእዛዝ ወይም በድንገተኛ መታሰር ትእዛዝ ላለበት ነው።

ስለ ግላዊ ሁኔታዎ የሚያማክርዎ ገለልተኛ የሆነ የህግ አማካሪ ያስፈልግዎታል።

የ Check ማጣሪያ መመዘኛ ካላለፍኩስ ምን ይደረጋል?

በህጻናት ላይ ግልጽ ባልሆነ ችግር መከሰት ማቆም ላይ ካመንበት ታዲያ ግዚያዊ አሉታዊ የሆነ ማሳሰቢያ በማቅረብ ከህጻናቶች ጋር ሥራን እንዲያቆሙ እንደፈለግን እናሳውቅዎታለን። ይህ ለእኛ እንዲጠይቁን እድል እንደሚሰጥዎና ታዲያ የማጣሪያ ፈተናውን ለምን ማለፍ እንዳለብዎት ያሳስብዎታል። ያለዎትን ምክንያት ግምት ውስጥ ከማስገባትዎ በኋላ፤ የማጣሪያ ፈተናውን ከወደቁ፤ ከህጻናት ጋር መሥራት እንደተከለከሉ የሚገልጽ አሉታዊ ማሳሰቢያ እንሰጥዎታለን። በተወሰነ ሁኔታዎች ላይ በእኛ ውሳኔ ላይ አቤቱታ ማቅረብ ሲችሉ አሉታዊ ማሳሰቢያ ሲደርስዎ በ28 ቀናት ውስጥ ማመልከቻ ለ Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) ማስገባት ይኖርብዎታል። ቀደም ሲል በወንጀል ደረጃ/ category A ጥፋተኛ ሆነው ተቀጥተው ከሆነ ወይም በዚያን ጊዜ ለአቅመ አዳም የደረሱ ከነበሩ ታዲያ በእኛ ውሳኔ ላይ በልዩ ፍርድ ቤት VCAT እንደገና እንዲታይ ማመልከት አይችሉ ይሆናል። ለምሳሌ፡ መረጃ ስለ የወንጀል ደረጃ/ category A መረጃ በድረገጽ ላይ የጥፋት ዝርዝሮች/List of offences (External link) ጽሁፍን ማየት።

የእኔ ግላዊነት እንዴት ይጠበቃል?

በግላዊነትና ሚስጢራዊነ ህጎች የተሳሰርን ነን። ከህጻናት ጋር መሥራት አንቀጽ ህግ/Working with Children Act 2005, የግላዊነትና ጥሬ መረጃ ጥበቃ አንቀጽ ህግ/Privacy and Data Protection Act 2014 እና የጤና ሪኮርድ አንቀጽ ህግ/Health Records Act 2001 ደንብ መሰረት እንዴት የግለሰብን መረጃ መሰብሰብና መጠቀም እንደምንችል ይቆጣጠራል።

ስለርስዎ ማመልከቻ ማንኛውንም ጊዜያዊ ወይም የመጨረሻ ውሳኔ ለርስዎ ድርጅት/ቶች እናሳውቃለን ታዲያ የርስዎ ማጣሪያ ታግዶ፤ ተቀይሮ ወይም ተነስቶ ከሆነ ወይም ያቀረቡትን ማመልከቻ አቁመውት ከሆነ። ከርስዎ ሪኮርድ የሆነን ድርጅት ካወጡ፤ ታዲያ ለነዚህ ድርጅቶች ከሪኮርድ እንዳወጧቸው እናሳውቃለን። ስለርስዎ ወንጀል ወይም የሙያዊ ምግባር ሪኮርድ ዝርዝር መረጃ ለነዚህ ድርጅቶች አንሰጥም።

የ WWC Check ማጣሪያ እንደ ፖሊስ ማጣሪያ ተመሳሳይ ነውን?

አይደለም፡ በ Working with Children Check በኩል የሚጣራው ስለርስዎ ወንጀል ነክ እና የሙያዊ ተግባር ሪኮርድ መዝገብ ሲሆን እንዲሁም በህይወት ዘመንዎ የተካሄደ ወሲባዊ፣ ሁከት ፈጠራ ወይም በአደገኛ እጽ ወንጀል ካለ በጥልቀት ምርመራ ይካሄዳል። በተወሰነ የጊዜ ገደብ የ Police Check ዝርዝር ወንጀሎችን ያቀርባል።

ካርድ ላላቸው የወንጀልና የሙያዊ ተግባር ሪኮርድ ምዝገባ ካርዱ እስካላቸው ጊዜ ድረስ የ Working with Children Check ይቆጣጠራል። በሁለቱ የሚደረገው ማጣሪያ በጣም የተለያየ በመሆኑ አንዳንድ ድርጅቶች ሁለቱንም ማጣሪያዎች ይፈልጋሉ።

በተለያዩ ማጣሪያዎች ስላለው ልዩነት ለበለጠ መረጃ በማጣሪያ ድረገጽ ላይ ያለውን የፖሊስ ማጣሪያ/Police Checks (External link) ማየት።

ለበለጠ መረጃ

በድረገፅ www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)
በኢሜል workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)
ለደንበኛ ድጋፍ ቡድን በስልክ 1300 652 879
  ሰዓት ከጥዋቱ 8.30am እስከ ከሰዓት በኋላ 5pm፣ ከሰኞ እስከ ዓርብ (ህዝባዊ በዓላት ካልሆኑ በስተቀር)
መስማት ለተሳነው የተለፎን አገልግሎት (TTY) 13 36 77
መናገር እና ማዳመጥ 1300 555 727
አስተርጓሚ ከፈለጉ፤ እባክዎ ለ Translating and Interpreting Service በስልክ 13 14 50 ይደውሉና ከ Working with Children ደንበኛ ድጋፍ አገልግሎት መስመር ጋር እንዲያገናኝዎት መጠየቅ።

ይህ መረጃ ለአጠቃላይ መመሪያ ብቻ ተብሎ የወጣ ነው። እንደ ህጋዊ የሆነ ምክር ተብሎ የተሰጠ እንዳልሆነ እና በዚህ ላይ ብዙም መመካት አይገባም። በርስዎ ላይ ስላለ የተለየ ሁኔታዎች ላይ ጠቃሚ የሆነ ህጋዊ ምክር ማግኘቱ ይመረጣል።